Startovní listina 2017

Startovní listina

Startovní listina 2017

 

PŘIHLÁŠKA A STARTOVNÉ

Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři pořadatele http://realroad.racing/dymokury2017

Potvrzování přihlášek jezdcům nebude pořadatelem prováděno tzn. že neodvolaná přihláška je brána pořadatelem jako přihláška oprávněná a do závodu je s jezdcem počítáno.

Výše startovného je jednotné pro všechny kategorie:               2 300,-Kč / 90 €

Výše startovného při dvojitém startu:                                       1 300,-Kč / 55 €

Vklad bude hrazen převodem na účet: 107-5504080297/0100

(IBAN: CZ8001000001075504080297, BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX).

Vklad musí být uhrazen současně s podanou přihláškou. Pokud nebude mít jezdec uhrazený vklad do termínu uzávěrky přihlášek, bude platit startovné na místě 2 800,- Kč a nebude zapsán do startovní listiny zveřejněné na webu pořadatele a v oficiálním programu k závodu.